Zawód opiekuna

Zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze nad osobami starszymi będzie stale rosło z uwagi, iż społeczeństwo Europy się starzeje. Praca opiekunki osób starszych jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca a zakres zadań bywa bardzo zróżnicowany i zależy od stanu zdrowia, a także indywidualnych możliwości podopiecznego. Do najczęstszych obowiązków należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, w spożywaniu posiłków, podawaniu leków, zmiany opatrunków oraz organizacja czasu wolnego i aktywizacja ruchowa Seniora. Zadaniem opiekuna jest często także pomoc w utrzymaniu porządku w miejscu zamieszkania seniora w postaci sprzątania, mycia naczyń, czy zmiany pościeli, a także w wykonywaniu obowiązków domowych takich jak gotowanie i robienie zakupów.

Cechy opiekuna/opiekunki Osób Starszych

Dobra Opiekunka/Opiekun Osób Starszych staje się dla Seniora oparciem, pomocą oraz z czasem powiernikiem i przyjacielem rodziny.

Powinna/powinien posiadać umiejętność :

  • budowania pozytywnych relacji pomiędzy Opiekunem a Podopiecznym;
  • szybkiej adaptacji do nowych warunków;
  • stworzenia dobrej atmosfery, w której osoba starsza będzie czuła się dobrze i bezpiecznie.

Ważne w tym zawodzie są:

  • empatią i wrażliwością na uczucia i potrzeby Osoby Starszej;
  • życzliwość wobec otoczenia;
  • cierpliwość.