Po przepracowaniu powyżej 12 miesięcy opiekunki lub opiekunowie mogą liczyć na:

 • premię 150 EUR netto za każde pełne świadczenie usług przez okres 2-ch miesięcy;
 • premię 200 EUR netto za każde pełne świadczenie usług przez okres 3-ch miesięcy;
 • premię 250 EUR netto za każde pełne świadczenie usług przez okres 4-ch miesięcy;
 • premię 80 EUR netto za uzyskaniu dobrych referencji od rodziny podopiecznego lub podopiecznego;
 • prezent urodzinowy;
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdów małym busem do i z Niemiec lub zwrot ceny biletu;
 • prywatne ubezpieczenie w DE;

oraz:

 • legalną pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie ustalone adekwatnie do posiadanych umiejętności i kwalifikacji, znajomości języka oraz stanu zdrowia podopiecznego;
 • składki ZUS odprowadzane od średniej krajowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • wynagrodzenie wypłacane zawsze na czas, w walucie w Euro lub PLN. Wybór należy do Ciebie;
 • możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny
  Kartę EKUZ, możliwość korzystania z opieki zdrowotnej w DE;
 • bonusy świąteczne;
 • wyżywienie i zakwaterowanie w domu podopiecznego
  pełną i rzetelną informację o warunkach wykonywania zlecenia;
 • całodobową opiekę konsultanta.